ŠVAJCARSKA – SCHWEITZ – SUISSE – SVIZZERA

Jezero sa drvenim gotskim mostom Kapelbrike u Lucernu-Wooden gothic style Chapel Bridge in Lucerne

Jezero sa drvenim gotskim mostom Kapelbrike u Lucernu-Wooden gothic style Chapel Bridge in Lucerne

Katedrala Svetog Petra u Zenevi-The St. Pierre Cathedral in Geneva

Katedrala Svetog Petra u Zenevi-The St. Pierre Cathedral in Geneva

Labudovi na Zenevskom jezeru-Swans on Lake Geneva

Labudovi na Zenevskom jezeru-Swans on Lake Geneva

Most Mon Blan u Zenevi-Mont-Blanc Bridge in Geneva

Most Mon Blan u Zenevi-Mont-Blanc Bridge in Geneva

Na jezeru Lugano-On the Lake Lugano

Na jezeru Lugano-On the Lake Lugano

Pogled na Cirih-A view of Zurich

Pogled na Cirih-A view of Zurich

Selo Gandria na jezeru Lugano-Gandria village on the Lake Lugano

Selo Gandria na jezeru Lugano-Gandria village on the Lake Lugano

Spomenik Slomljena stolica na Trgu nacija u Zenevi-Broken Chair on the Place des Nations, Geneva

Spomenik Slomljena stolica na Trgu nacija u Zenevi-Broken Chair on the Place des Nations, Geneva

Bazel-stari grad na Rajni-Basel-the old city on River Rhine

Bazel-stari grad na Rajni-Basel-the old city on River Rhine

Gradska vecnica Lugana-Lugano Town Hall-Palazzo civico

Gradska vecnica Lugana-Lugano Town Hall-Palazzo civico

Jezero Lugano-Lake Lugano

Jezero Lugano-Lake Lugano

Švajcarska je zemlja besprekornog uređenja, u kojoj se ništa ne prepušta
slučaju, u kojoj je ta savršenost nekada dovedena do samog apsurda da
prelazi u komiku. Brojne su priče mojih prijatelja koji su se našli u takvim
situacijama. Za veliko prekoračenje brzine jedan od njih nije platio veliku
kaznu, već je morao da poseti deset psihijatrijskih seansi da bi objasnio
takvo ponašanje. Drugi je ostavio pticu na terasi i prijateljima ključeve od
stana da je hrane i paze na nju. Brižni komšija to nije razumeo, već je
alarmirao vatrogasce koji su evakuisali papagaja i smestili ga u hotel za
ptice dok se vlasnici ne vrate, što ih je koštalo više nego celokupni
godišnji odmor. I tako nikada kraja anegdotama o savršenoj švajcarskoj
organizovanosti u svim oblastima života.
Možda mi, ipak, tolika savršenost nije dozvoljavala da ostanem u Ženevi
početkom osamdesetih godina XX veka, sa svojom devojkom, poreklom iz
Argentine, koja je tada radila za Međunarodni komitet Crvenog krsta u tom
gradu. Iako je Ženeva jedan od najlepših gradova na svetu, sedište
Ujedinjenih nacija i brojnih svetskih organizacija u kojima sam, možda,
mogao ostati da radim, ipak to nisam učinio, a razlozi mi ni do sada nisu
potpuno poznati. Danas sam, ipak, zadovoljan tom odlukom. A tada sam se
divio lepotama starog grada s pogledom na Lemansko jezero, zamkovima duž
njegovih obala, trkama starih automobila na putu izmedju Lozane i Ženeve.
Retki modeli, kao Bugatti ili Hispano-Suiza mogli su se samo tada videti, u
punom nekadašnjem sjaju i opremi njihovih bogatih vlasnika.
Švajcarska jezera su zaista nešto posebno. Moje oduševljenje je bilo
neskriveno kad sam, po dolasku u Lugano, u italijanskom delu te zemlje,
ugledao redove palmi duž obale jezera i razumeo zašto ovaj grad nazivaju
švajcarskim Rio de Žaneirom.
U staklenom vozu koji teško savladava ogromni uspon, idući cik-cak pružnom
trasom, polako se penjem na Zermatt, jedan od vrhova Alpa i poznati skijaški
centar. Na vrhu me čeka čuveni švajcarski fondue, u tipičnoj planinskoj
kolibi. Osim što se može sastojati od više vrsta sireva, fondi se pravi i
kao dezert od više vrsta rastopljenih čokolada, u koje se stavljaju komadi
svežeg voća.
U Švajcarskoj se uživa u svim oblastima života, posebno tradiciji i kulturi.
Sve je ovde tradicionalno, u pravom smislu te reči, od čokolade i satova do
bankarstva. Stotine godina usavršavanja u veštini kako uspešno sačuvati
nečiji novac i bogatstvo, stvrorili su od ove zemlje oazu sugurnosti tokom
svih nesigurnih epoha kroz koje je Evropa prolazila.
Vekovno odsustvo bilo kakvih ratova na ovim prostorima svakako je ključ
takvog razvoja.
Mi, koji smo oduvek ratovali, sada se pitamo da li je to uopšte imalo svrhe.

Septembar 1983.
_______________________________________________________

A country with perfect orderliness, where nothing is left to chance, where
perfection sometimes turns absurd and transcends into comical. There are
many stories of my friends who found themselves in exactly such situations.
One of them had to attend 10 sessions with a psychiatrist to explain why he
had committed a speeding offence whereas the penalty he had to pay was not
that high. Another one left his bird on the balcony, leaving the keys to the
flat with a friend, who would feed the bird and take care of it. An
over-considerate neighbour did not grasp that and called the fire brigade
who evacuated the parrot and put it in a bird hotel until the owner’s
return. This cost them more than the entire holiday. So there is no end to
funny anecdotes about Swiss perfect organisation in all areas of life.
Perhaps that perfection did not allow me to stay in Geneva in the early
1980s with my girlfriend from Argentina, who at the time worked for the
International Committee of the Red Cross in that city. Even though Geneva is
one of the most beautiful cities in the world and the seat of the United
Nations and many other international organisations where I could perhaps
work, I still did not stay, and I do not know the exact reason even to this
day. Yet today I am happy with that decision. And at the time I admired the
beauty of the old town with views over Lake Léman, the castles along its
shores, the races of old timers en route between Lausanne and Geneva. Rare
models such as Bugatti or Hispano-Suiza could only be seen then and there in
their former glory and full gear provided by their rich owners.
The Swiss lakes are something really exceptional. My delight was obvious
when, upon arriving in Lugano, in the Italian part of the country, I spotted
palms along the shore of the lake and realised why this place is called a
Swiss Rio de Janeiro.
In a glass train climbing an enormous incline along a zig zag rail track
with effort, I slowly ascend towards Zermatt, a famous ski resort and one of
the Alpine peaks. At the top, famous Swiss fondue awaits me in a typical
mountain hut. Apart from being made of various kinds of cheese, fondue can
be made as a dessert, dipping pieces of fresh fruit into a mix of melted
chocolate.
In Switzerland, all areas of life are enjoyed and especially tradition and
culture. Everything here is traditional, in the true sense of the word, from
chocolate, to watches, to banking. Practising for hundreds of years the
skill of preserving someone’s wealth and money has made this country into an
oasis of safety throughout all the unstable periods Europe went through. The
key to this sort of development is certainly the complete absence of wars
from this region.
We, who have always waged wars, now ask ourselves whether they had made any
sense at all.

September 1983

Leave a Reply