KATAR – QATAR – دولة قطر

Deo starog grada Dohe-A part of Old Doha

Deo starog grada Dohe-A part of Old Doha

Khalifa stadion i vecita vatra-Khalifa stadium and Aspire Tower with eternal flame

Khalifa stadion i vecita vatra-Khalifa stadium and Aspire Tower with eternal flame

Promenada duz obale u Dohi-Doha Corniche-seaside promenade

Promenada duz obale u Dohi-Doha Corniche-seaside promenade

Spomenik otvorenoj skoljci sa biserom-The Pearl in Doha-Oyster fountain

Spomenik otvorenoj skoljci sa biserom-The Pearl in Doha-Oyster fountain

Tradicionalni brodovi i moderan grad-Traditional boats and a modern city

Tradicionalni brodovi i moderan grad-Traditional boats and a modern city

Zapadni zaliv u Dohi-West Bay in Doha

Zapadni zaliv u Dohi-West Bay in Doha

Zgrada parlamenta-The Parliament building

Zgrada parlamenta-The Parliament building

Katar je, kažu, zemlja blagostanja. Ispod potpuno suvog pustinjskog tla nema ni trunke života, ni kapi vode koja je odavno presahla. Ali, zato druge tečnosti ima u izobilju. Rezerve nafte i gasa su velike i one čine da dohodak po glavi stanovnika ove zemlje bude na drugom mestu na svetu, posle Lihtenštajna.
Zbog toga katarski emir moze za sada mirno da spava i lagodno troši prirodne rezerve, ne misleći mnogo o tome da više od deset procenata njegovog pustinjskog naroda ne ume ni da čita, a jos manje da piše. Izgleda da to i nije toliko vazno, jer skoro sedamdeset procenata stanovnika Katara čine radnici iz siromašnih arapskih zemalja i Azije. Oni vredno izgrađuju ovu zemlju da bi starosedeoci uživali u njoj. Na letnjoj temperaturi od približno pedeset stepeni Celzijusa i uz vreli saudijski vetar, koji se naziva samal, mislim da im nije prijatno na građevinama, čiji se nestvarni oblici i veličina takmiče sa onima iz susednih Emirata.
Glavni grad Doha iz meseca u mesec raste i u visinu i po broju tih čuda moderne arhitekture. Ipak, sve je u gradu ravno, dok se visoke zgrade, izvajane u staklu i betonu, smenjuju sa besprekorno negovanim zelenim travnim površinama, koje se zalivaju desalinizovanom morskom vodom. Zahvaljujući visokorazvijenoj tehnologiji, na taj način se navodnjava pustinja, iz koje se izvlači zivot.
Doktor Ahmed Maki je moj prijatelj, plastični hirurg u Dohi; stekao je englesko obrazovanje i svetske manire, kao i kliniku u staklu, koju je takođe posetio moj kolega i prijatelj Goran Lazović za vreme svearapskog kongresa za plastičnu hirurgiju. Zahvaljujuci njemu, upoznajem malo bliže grad, njegove običaje i ljude. Mentalitet arapskih žena, koje su njegovi pacijenti, veoma je specifičan. Osim što su vrlo zahtevne, ujedno su veoma konzervativne i uglavnom bi zelele da ih pregleda doktorka. Zbog toga bi Ahmed voleo da mu preporučim ženu plastičnog hirurga iz moje zemlje, koja bi mu pomagala u poslu.
U Kataru se sve češće održavaju sportske, privredne i ostale manifestacije globalnog ili regionalnog karaktera, što tu zemlju svrstava u poželjne destinacije za posetu, odmor ili posao.
Ako još uspe da se otme revolucionarnom talasu koji lagano zahvata veliki broj arapskih zemalja u potrazi za demokratijom, pa čak i susedni, isto tako bogati Bahrein, biće to prava pustinjska oaza mira i prosperiteta.

April 2011.

_____________________________________________________________________________________________

It is said that Qatar is a land of plenty. Below the entirely dry desert soil there is no life, not a drop of water which has all dried up long ago. Yet the other type of liquid is plentiful. Reserves of natural gas and oil are so big that they place Qatar in world’s second place, after Liechtenstein, based on the per capita income.
That is why the Emir of Qatar can sleep peacefully at night, using natural reserves at leisure, not bothering to think about the 10% of his nation that cannot read or write. But that does not seem so important, as 70% of the population consists of labourers who migrated from the poor countries of Arabia and Asia. They diligently build this country so that the citizens of Qatar can enjoy it. At around 50 degrees Celsius in the summer and scorching wind from Arabia, called samal I don’t think they are enjoying themselves on building sites that yield buildings of surreal shapes and sizes, which easily compete with the neighbouring Emirates.
From one month to another, the capital Doha grows in height as well as in number of those miraculous architectural works. Yet everything in the city is flat, apart from the tall buildings sculptured in glass and concrete which alternate with immaculately kept green surfaces, sprinkled with desalinated sea water. Thanks to this modern technology, the desert is being watered and life is being drawn out from the arid land.
Doctor Ahmed Makki is my friend, a plastic surgeon in Doha; he has acquired an English education and cosmopolitan manners, as well as a clinic in a glass building, also visited by my friend and colleague Goran Lazović, during the Panarab Congress of Plastic Surgery. Owing to him I get to know the city a little bit better, its customs and people. The mentality of his Arab women patients is very peculiar. They are not only demanding, but also conservative and would mostly like to be examined by a female doctor. That is why Ahmed would like me to recommend him a female plastic surgeon from my country that could help with his work.
Increasingly Qatar is the place for sport, business or other global or regional events and is becoming an attractive destination for business or leisure trips. If Qatar successfully resists the revolutionary wave  engulfing an increasing number of Arab states looking for democracy, even the neighbouring, equally rich Bahrain, then it can become a true oasis of peace and prosperity.

April 2011

Leave a Reply