CRNA GORA – MONTENEGRO – ЦРНА ГОРА

Kotorski zaliv-The Bay of Kotor

Kotorski zaliv-The Bay of Kotor

Manastir - Rezevici Monastery

Manastir – Rezevici Monastery

Manastir Praskvica na vrhu brda-Praskvica Monastery on top a hill

Manastir Praskvica na vrhu brda-Praskvica Monastery on top a hill

Manastir- Rezevici Monastery

Manastir- Rezevici Monastery

Njegosev mauzolej na Lovcenu - The Mausoleum of Njegos on the Lovcen mountain

Njegosev mauzolej na Lovcenu – The Mausoleum of Njegos on the Lovcen mountain

Njegosev mauzolej na Lovcenu-The Mausoleum of Njegos on the Lovcen mountain

Njegosev mauzolej na Lovcenu-The Mausoleum of Njegos on the Lovcen mountain

Pogled na stari grad Budvu-A view of the Old City of Budva

Pogled na stari grad Budvu-A view of the Old City of Budva

Smaragdna reka Tara-Emerald green Tara River

Smaragdna reka Tara-Emerald green Tara River

Splavarenje Tarom-Rafting on the river Tara

Splavarenje Tarom-Rafting on the river Tara

Sveti Srefan

Sveti Srefan

Trajekt preko bokokotorskog zaliva-A ferry across the Bay of Boka Kotorska

Trajekt preko bokokotorskog zaliva-A ferry across the Bay of Boka Kotorska

Veoma staro maslinovo drvo pored Svetog Stefana-A very old olive tree near Sveti Stefan

Veoma staro maslinovo drvo pored Svetog Stefana-A very old olive tree near Sveti Stefan

Spomenik kralju Nikoli u Podgorici-The monument of King Nikola in Podgorica

Spomenik kralju Nikoli u Podgorici-The monument of King Nikola in Podgorica

Cetinjski manastir-The Cetinje Monastery

Cetinjski manastir-The Cetinje Monastery

Katedrala Sv. Trifuna u Kotoru-Roman Catholic Cathedral of Saint Tryphon, Kotor

Katedrala Sv. Trifuna u Kotoru-Roman Catholic Cathedral of Saint Tryphon, Kotor

Kotorska luka-Port of Kotor

Kotorska luka-Port of Kotor

Malo pristaniste u Ljutoj-A dock in Ljuta

Malo pristaniste u Ljutoj-A dock in Ljuta

Manastir Gospa od Skrpjela u Boki Kotorskoj-Monastery Gospa od Skrpjela in the Bay of Boka Kotorska

Manastir Gospa od Skrpjela u Boki Kotorskoj-Monastery Gospa od Skrpjela in the Bay of Boka Kotorska

Manastir Ostrog-The Monastery of Ostrog

Manastir Ostrog-The Monastery of Ostrog

Narodni muzej ili Muzej Kralja Nikole-National Museum of Montenegro

Narodni muzej ili Muzej Kralja Nikole-National Museum of Montenegro

Pogled na Boku u suton-A view of Boka at sunset

Pogled na Boku u suton-A view of Boka at sunset

Porto Montenegro in Tivat

Porto Montenegro in Tivat

Sahat kula u Kotoru-The Clock Tower in Kotor

Sahat kula u Kotoru-The Clock Tower in Kotor

Spomenik Ivanu Crnojevicu, osnivacu Cetinja-A monument of Ivan Crnojevic, a founder of Cetinje

Spomenik Ivanu Crnojevicu, osnivacu Cetinja-A monument of Ivan Crnojevic, a founder of Cetinje

Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole u Kotoru-Serbian Orthodox Church of St. Nicholas in Kotor

Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole u Kotoru-Serbian Orthodox Church of St. Nicholas in Kotor

Crna Gora sebe naziva ekološkom državom, ne samo zbog prirodnih lepota na koje je ponosna, već zbog očuvanih ekosistema jedinstvenih u Evropi, kao što je kanjon reke Tare ili Crno jezero na planini Durmitor. Tako počinje lista onih mesta koja ovu malu planinsku mediteransku zemlju čine posebnom, privlačnom i izazovnom za turistička putovanja u prošlost. A prošlost je nešto na šta su Crnogorci posebno ponosni. Taj ponos prati njihovu stalnu težnju za očuvanjem nezavisnosti i uspešan otpor prema osvajačima. Njihovo “čojstvo i junaštvo”, posebno u borbama protiv Turaka, opevano je u epskim narodnim pesmama.
Najmudriji crnogorski vladar i pesnik, vladika Petar Petrović Njegoš, to je lepo opisao u svom čuvenom delu Gorski vijenac, koje je jedna od najvećih riznica mudrosti balkanskih naroda. Njegošev mauzolej, na vrhu planine Lovćen, kao da je natkrilio ovu zemlju, koju Njegoš kao da sa tog mesta i dalje pazi, čuva i vodi svojim državničkim umećem i mudrošću, i održava njenu doslednost u ostvarivanju sopstvenih ciljeva. Jer, kako bi sam Njegoš rekao, onaj ko je na brdu vidi mnogo bolje od onog pod brdom, dajući time večiti zavet da će sa orlovskih visina nastavljati da vodi svoj narod.
Crna Gora je oduvek bila moj najintimniji deo one celine koju sam nazivao svojom zemljom. Tamo sam često odlazio na letovanja i otkrivao mnoge lepote prolaskom preko vrleti, koje se moraju uspešno savladati da bi se dospelo do mora. Skadarsko jezero je samo jedna od lepota na tom putu; tu sam dolazio na ribu u živopisno mestašce Virpazar. Oronule kamene kuće i jezero u cvetu lokvanja čine sasvim poseban i neobičan ambijent koji se vremenom ni malo nije promenio, već je, naprotiv, patina pojačala njegovu autentičnost.
Jadranska obala Crne Gore nije duga, ali se duž nje nalazi mnogo malih i zanimljivih gradova, opasanih kamenim zidinama, čija je istorija povezana kako sa Mletačkom republikom, tako i sa Otomanskim i Austrougarskim carstvom. Njihovi usponi i padovi odražavali su se i na razvoj tih gradića, od kojih neki imaju poseban istorijski značaj, kao što su Kotor ili Budva. Pojedini su taj značaj vremenom izgubili i kriju se iza oronulih zidina u Bokokotorskom zalivu, koji je pesnik nazvao u pesmi “nevestom Jadrana”.
Stara prestonica Cetinje postepeno pokušava da preuzme primat nad Podgoricom, jer se u njoj otvaraju ambasade, kao nekada za vreme Kraljevine Crne Gore. Dvor kralja Nikole danas je muzej koji svedoči o slavnoj prošlosti države i vezama sa Italijom, jer je kraljeva ćerka Jelena bila supruga italijanskog kralja Viktora Emanuela III. Univerzitet umetnosti u Cetinju je značajna institucija u toj oblasti, a umetnički festivali, kao što su tradicionalni Budva grad teatar ili KotorArt, promovišu kulturne aktivnosti ove zemlje.
O tome s ponosom govori moj prijatelj Branislav – Žaga Mićunović, ministar kulture Crne Gore, koji doprinosi da gastronomija ove zemlje dobija čudesna svojstva i postaje umetnost.

Avgust 2010.
_________________________________________________________________________

Montenegro calls itself an eco-state, not only because of the natural beauties it is proud of, but also because of the preserved ecosystems that are unique in Europe, such as the River Tara Canyon and the Black Lake on Mount Durmitor. This is only the top of the long list of places that make this small, mountainous Mediterranean  country unique, attractive and challenging for tourists who want to travel into the past. And past is something that Montenegrins are especially proud of. This pride is accompanied by their eternal aspiration to maintain their independence and to successfully resist any conquerors. Their honour and courage, especially in fights against the Turks, have been the centrepiece of the national epic poetry.
The wisest Montenegrin ruler and poet, Bishop Petar Petrović Njegoš portrays this code of honour in his famous work The Mountain Wreath, one of the biggest treasures of Balkans literature, encapsulating so well the national spirit. The Njegoš Mausoleum, atop Mount Lovćen, appears to be towering over this small country as if embracing it. From that high place Njegoš seems to be still protecting and guiding his country, leading it in all his wisdom and with his superb skills as a ruler, ensuring it continues to pursue its national goals. Njegoš himself said that one sitting atop a hill can see far more into the distance than the one at the foot of the hill – making an eternal pledge that he will be guiding his people from these eagle heights.
Montenegro has always been the part of my former country closest to my heart. I visited often on summer holidays and discovered many beauties when negotiating the barren mountains which you have to pass through in order to reach the Adriatic Sea.  The Skadar Lake is only one of the beauties on the way there; I used to have nice fish meals in a nearby picturesque place called Vipazar. Decrepit stone houses and the lake blooming with lotus leaves create a very unusual and unique setting, which has not changed at all with the passing of time. On the contrary, its age has only added to its authenticity.
The Montenegrin coast of the Adriatic Sea is not long, but it is host to a lot of small, interesting cities, surrounded by stone walls, whose history is closely interlinked with those of the Venetian Republic and the Ottoman and Austro-Hungarian empires.  The rise and fall of these giants influenced the development of these cities, some of which have a special historical importance, such as Kotor or Budva. Some of the cities have lost their importance over time and are hidden behind the decrepit stone walls around Boka Kotorska Bay which was called ‘The Bride of the Adriatic’ by a poet.
The old capital of Cetinje is gradually claiming back its supremacy from Podgorica (the current capital), and foreign embassies are being opened here just like in the glorious times of the Kingdom of Montenegro. The court of King Nikola is a museum today, documenting the glorious past of this country as well as its close links with Italy, as the King’s daughter Jelena was married to the Italian King Victor Emanuel III. The Arts University in Cetinje is an important insititution in its domain and many art festivals, such as the traditional Budva Theatre Festival or Kotor Art are promoting the Montenegrin culture in and outside the country.
My friend, Branislav – Žaga Mićunović, the culture minister, proudly talks about that, while at the same time he is turning the cuisine of this country into a magic, gastronomical art.

August 2010

Leave a Reply